این روزها ، هر رمانی که می خونم بی ربط و با ربط ، فکر می کنم این ادامه اون یکیه ! یاقهرمان داستان ، حالا سر از یه جای دیگه در آورده و داره جور دیگه ( و به تناسب زمان و مکان جدید) زندگی می کنه . مثلا مکس موردن رمان دریای بنویل ، همون هانتای تنهایی پر هیاهو است !