گتسبی ، مرد مرموزی است که دل باخته ی همسر تام (دیزی ) است.  رفیقه‌ تام با  اتومبیلی که دی زی آن را می‌راند ، تصادف می‌کند و کشته می‌شود و شوهر او فکر می‌کند که گتسبی قاتل زن است  . گتسبی را پیدا می‌کند و او را با تیر از پا در می آورد ....

رمان گتسبی بزرگ ، نوشته اسکات فیتس جرالد ، در سال 1925 منتشر و تا به امروز ، بارها تجدید چاپ شده ، بارها از روی آن فیلم ساخته شده و حتی نمایش آن به روی صحنه رفته است .

این کتاب ، به فارسی هم ترجمه و از سال 1344 تا به امروز بارها چاپ شده است . من این کتاب را طی یکی دو روز گذشته خواندم . کتاب جذابی است با ترجمه زنده یاد کریم امامی . اما با این که می دانم عرصه سیمرغ جولانگاه من نیست ، این ترجمه را خیلی دوست نداشتم . کاشکی آقای امامی بعد از این که در یافت : "من هم موافقم اگر بخاطر حفظ شیوایی کلام مجبور شویم صفتی یا قیدی را جا بیندازیم، دنیا آخر نمی‌شود." دستی به سر و روی این ترجمه می کشید .