سال ها پیش که سمفونی مردگان عباس معروفی را خواندم ، بارها شنیدم که این کتاب از روی خشم و هیاهو ی ویلیام فاکنر نوشته شده است . حالا که دارم خشم و هیاهو را می خوانم می بینم علی رغم مشابهت ها , سمفونی مردگان ، کتابیست مستقل .

.......................................

خیانت در امانت

تمام کتاب هایی که از من به امانت برده شده و هرگز بر نگردانده شده (!)  را دارم برای رژین می خرم ! امیدوارم رژین مثل من دست و دلبازی نکند.....