فیلم حوالی اتوبان . فیلم خوبی است. خصوصا که اولین فیلم سینمایی اسعدی است  .فکر می کنم اسعدی ، سینمای کیمیایی را خیلی دوست دارد . بی آن که از کیمیایی تقلید کرده باشد ، از او تاثیر گرفته است . هنرپیشه های خوبی را هم انتخاب کرده . گلچهره سجادیه را خیلی دوست دارم . اصلا فیلم رو به خاطر اون نگاه کردم.

فیلم  ای آینه ، ای آینه را هم دیدم . کارتون سفید برفی قشنگ تر بود .

کتاب مرگ در می زند وودی آلن  را تازه تما م کردم .قصه اولش رو خیلی دوست داشتم .

پشت جلد کتاب نوشته : مرگ یه تصویر نمادین از نبودنه و همون طور که خودتون می دونین چیزی که نباشه نمی تونه وجود داشته باشه...... بنابر این مرگ وجود نداره وفقط یه توهمه .