" کلاه قرمزی و پسر خاله " را  و " کلاه قرمزی و سرو ناز " را دوست داشتم . اما " کلاه قرمزی و بچه ننه " را نه. اتفاقا یکی از بچه های فامیل را هم باخودم برای تماشای فیلم برده بودم که استقبال نکرد . فکر می کنم اغلب برای تجدید دیدار با کلاه قرمزی ، برای دیدن این فیلم به سینما می روند .

 بعد از دیدن فیلم فکر کردم  " به نام کلاه قرمزی ، به کام تهیه کننده "