فیلم افسانه 1900 را ندیده ام . اما متن زیر را که می خواندم ، گرمای اشک  ، شیشه عینکم را تار کرده بود :


 " مامان یعنی چه؟ "  یکی از سکانس‌های تکان‌دهنده فیلم «افسانه 1900» با این سئوال شروع می‌شود . پسرکی که همه زندگی‌اش را در کشتی بوده و اصلا تصوری از دنیای خارج ندارد، این را می‌پرسد . مردی که شیفته مسابقات اسب‌دوانی است، نگاهی به چشم‌های معصوم پسرک که طعم محبت مادر را نچشیده و اصلا نمی‌داند مادر چیست، می‌اندازد و می‌گوید:

" مادر، بهترین اسب دنیاست. اگه روش شرط ببندی، همیشه برنده‌ای...»