وقتی سوژه تکراریست  ، فیلم باید پرداختی قوی تر از فیلم های قبلی با همان سوژه داشته باشد . به هنگام تماشای فیلم ضد گلوله ، حتی یک لحظه ، فیلم لیلی با من است ، رهایم نمی کرد . حتی گاهی فیلم اخراجی ها را به یاد می آوردم  . و فکر می کردم این فیلم چقدر از آن دو فیلم ضعیفتر است .

خلاصه فیلم :

قهرمان فیلم که در کار قاچاق نوارهای غیر مجاز است ، وقتی می فهمد  توموری در سر دارد و تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند ، برای اینکه خانواده‌اش ، از مرگش سود ببرند ، تصمیم می‌گیرد به جبهه برود و شهید شود اما تلاش هایش نتیجه نمی‌دهد و شهید نمی شود و دوباره به کار قبلیش بر می گردد ....