مردی به نام ابراهیم  ( فرهاد اصلانی ) که در اوایل انقلاب فردی تندرو است و در پیشانی زنان بدحجاب ، پونز فرو می کند و سینما ها را تخریب می کند ، در زمان حال در روزنامه‌اش به فعالیت سیاسی علیه جو موجود مشغول است .

تا این جای فیلم گمان می کنی که قرار است یک فیلم سیاسی ببینی . اما فیلم به این شکل ادامه پیدا می کند که همسر ابراهیم ( لعیا زنگنه ) به مسافرت می رود و ابراهیم زنی به نام پریسا ( هانیه توسلی ) را که مایل است در روزنامه ابراهیم مطلب بنویسد صیغه می کند . وقتی همسر ش برمی گردد، ابراهیم  سعی می کند پریسا را دست به سر کند که باخبر  می شود  او حامله است . ابراهیم که نمی خواهد مسئولیت بچه را قبول کند ، پریسا را می کشد  .

با ورود پریسا ، متن سیاسی فیلم کم رنگ ، و فیلم ، اجتماعی و در نهایت جنایی می شود

من که سر در نیاوردم زنی به زیبایی پریسا که اهل قلم است با کدامین دلیل ،   عاشق ابراهیم می شود و در ادامه حقیرانه سعی می کند  ابراهیم با او بماند !

...........................

فیلم فوق العاده شوکران را دیده اید ؟