انیمیشن  کوتاه تونل ، ساخته دوست دیرینه ام ، مریم کشکولی ، کاریست با تکنیک شن بر روی شیشه . و داستان آن ، داستان مردی است از غزه ، که می خواهد با حفر تونل ، از مرز عبور کرده و برای خانواده اش گوسفندی به این سمت بیاورد . در انتهای فیلم مرد با کمک همسرش که در ابتدای تونل منتطر اوست ، گوسفند را به بیرون می فرستد ولی خودش در دهانه تونل براثر انفجار تونل ،از بین می رود.

به نظر من این فیلم را نمی شود متعلق به زمان و مکان خاصی دانست بلکه فیلمی است در نکوهش جنگ که به زیبایی تصویر شده است . تکنیک استفاده از شن ، با آن که شاید کارگردان چنین قصدی نداشته باشد ، سست بنیادی دنیا و پوچی جنگ را القا می کند وبدین گونه تکنیک ومحتوا هماهنگ پیش می روند .

..........

   گفتنی است که این فیلم جایز ه بهترین کارگردانی جشنواره رویش ،و جایزه فیلم نامه لیسمبورگ فرانسه را از آن خود کرده است .