این فیلم با بازی حمید فرخ نژاد ، مهتاب کرامتی و حاتمی کیا ، از معدود فیلم هایی با سوژه ای تازه است : مردی  رفتارهای زنش را نمی پسندد و می خواهد از او زنی امروزی  و با اعتماد به نفس بسازد . اما وقتی زنش ارتقا شغلی پیدا می کند ، مرد رفتارهای بیمارگونه ای با او دارد .

حمید فرخ نژاد، مثل همیشه ، عالیست . حاتمی کیا ، از عهده نقشش خوب برآمده . مهتاب کرامتی هم خوبست . مضمون فیلم هم بکرست ، کارگردانی هم عالیست . اما از دیشب هر چی فکر می کنم چرا اقناع نشده از سینما اومدم بیرون سر در نمیارم ! شاید بهتره یه دفعه دیگه برم ببینمش  !