فیلم جرم کیمیایی  را همین الان دیدم . این فیلم با آن که از بقیه فیلم های سالهای اخیر کیمیایی بهتر است ، اما تکرار همان قصه های قدیمیست . کیمیایی ، قبل از انقلاب چند تا فیلم خوب ساخته و بعد از  آن  ، مرتب از روی دست خودش تقلب می کند

   اما چه کنم که با این همه نمی توان کیمیایی را دوست نداشت و فیلم هایش را ندید !

خلاصه فیلم :

فیلم در مورد مردیست به اسم رضا سرچشمه که به دلیل قتل شخصیتی سیاسی  ، زندانی میشود و بعد  از آزادی از زندان و بعد از یک قتل دیگر ، کشته می شود .