" قیصر،چهل سال بعد " مستندیست  به کارگردانی مسعود نجفی که در چهلمین سال ساخت " قیصر" به سراغ عوامل، لوکیشن ها و سینماهای نمایش دهنده این فیلم رفته و در گفتگو با سینماگران و مردم  ، به این فیلم ماندگار تاریخ سینمای ایران ، پرداخته است .
........................................................
 
این مستند را  خیلی دوست داشتم و خیلی چسبید .