خیال کمال

 

_ گذشتن از چهل

رسیدن وکمال

- چه فکر کودکانه ای!

 

زهی خیال خام!

تمام! 

 

                                                                قیصر امین پور     

/ 3 نظر / 6 بازدید
آیینه

امیدهایم را به باد دادید با این شعر... برای رسیدن و کمال

الی

یه وقتی برای رسیدن به سی سالگی دلهره داشتم ..آمد و گذشت ...تا چهل ... یک کاریش می کنم دیگه !

ميترا

چه شعر زيبايي روح شاعر شاد