الهی

الهی عاملنا بفضلک

و لا تعاملنا بعدلک

/ 4 نظر / 54 بازدید
آینه

بعد این همه وقت چه مشکوک و چه عمیق برگشتید! نکند چله نشین بودید این چند وقت را!

سمیه .حسابدارتمام وقت

پس دیگه گیر فیس بوک افتادین و وبلاگ و دوستای وبلاگی رو به دست فراموشی سپردی مامان عاطفه ، هاااااااااااان ؟؟؟ کی بود ! کی بود میگف اونجا قهوه خونه س و اینجا کافه هااااااااااااان ؟؟[نیشخند]

سمیه .حسابدارتمام وقت

پس دیگه گیر فیس بوک افتادین و وبلاگ و دوستای وبلاگی رو به دست فراموشی سپردی مامان عاطفه ، هاااااااااااان ؟؟؟ کی بود ! کی بود میگف اونجا قهوه خونه س و اینجا کافه هااااااااااااان ؟؟[نیشخند]

راه ميانبر

مختصر و مفيد بغايت