کیمیایی ! دیگر نساز

         فیلم رییس کیمیایی را خیلی دیر دیدم . امروز !

        کیمیایی را با دندان مار شناختم ، بعد سراغ فیلم های قبلی اش رفتم : گوزن‌ها ،  داش‌آکل و قیصر . فیلم هایی که بارها وبارها به تمایششان نشستم . بعد ازآن ، هر بار فیلمی از کیمیایی ساخته شده است ، نگاه کرده ام .اما هیچ کدام از فیلم های کیمیایی ، بعد از دندان مار ، درخشش وجاودانگی فیلم های قبلی اش را ندارد

    کاشکی یکی به او بگوید : دیگر نساز، برادر .

/ 6 نظر / 11 بازدید
میثم

نمی دانم چرا همه چیز در اطرافمان سیر قهقرایی دارد. نزولی است. رو به افول است. خدا کند ما هم نا خودآگاه با این سیل همراه نشده باشیم.

سینرژی

ظاهرا یکی پیدا شد که به او بگوید دیگر نساز! دیگر نگران نباشید.

علیرضا مجاهدی

من هیچکدامشان را ندیده ام وقتی دیدم نظر میدهم. شما هم یکی دو تا فیلم دیدی خب دیگه بقیه فیلمهایش را نبین خواهر. همیشه مطالبتان را دنبال میکنم

امیرعلی

سلام! بعضی آدمها، بهتر است بگویم بیشتر آدمها، مثل فواره اند! نقطه اوجی دارند و بعد سرازیر می شوند. اما باور نمی کنند که باید کار را تعطیل کنند!... از جمله آنها هستند کیمیایی و مخملباف و ....! ... یا علی مدد!

فیلم تازه مسعود کیمیایی پروانه ساخت گرفت. این فیلم فعلا «محاکمه در خیابان» نام دارد