گردشگری!!!!

خندهامروز مطلبی در مورد گردشگری وجذب توریست های خارجی می خواندم . خنده ام گرفته بود با خودم فکر می کردم توریست های خارجی پیش کش ، یک فکری به حال رضایت گردشگرهای وطنی بکنید . آبگرم شفا در سرعین ، لوله کشی است وبه شکل دوش های اختصاصی . اما بسیار کثیف/ وقتی وارد آنجا شدم ، دنبال یک کاسه می گشتم که تمیزش کنم که نبود . می خواستم برگردم که یک بطری کوچک وخالی نوشابه در سطل آشغال دیدم . آن را برداشتم ، شستم و آب پر کردم  و کف آنجا را شستم .

از راهرو واتاق انتظار که نگو ،  تهویه آن بسیار بسیار کم بود وکف آن هم بسیار کثیف بود . نمی دانم بابت چه کاری از مردم پول بلیط می گیرند ؟ آیا بر این اماکن نظارت نمی شود؟ سوال

/ 0 نظر / 10 بازدید