حوالی اتوبان

فیلم حوالی اتوبان . فیلم خوبی است. خصوصا که اولین فیلم سینمایی اسعدی است  .فکر می کنم اسعدی ، سینمای کیمیایی را خیلی دوست دارد . بی آن که از کیمیایی تقلید کرده باشد ، از او تاثیر گرفته است . هنرپیشه های خوبی را هم انتخاب کرده . گلچهره سجادیه را خیلی دوست دارم . اصلا فیلم رو به خاطر اون نگاه کردم.

فیلم  ای آینه ، ای آینه را هم دیدم . کارتون سفید برفی قشنگ تر بود .

کتاب مرگ در می زند وودی آلن  را تازه تما م کردم .قصه اولش رو خیلی دوست داشتم .

پشت جلد کتاب نوشته : مرگ یه تصویر نمادین از نبودنه و همون طور که خودتون می دونین چیزی که نباشه نمی تونه وجود داشته باشه...... بنابر این مرگ وجود نداره وفقط یه توهمه .

/ 2 نظر / 10 بازدید
مهدی ابراهیمی

مرگ یکجور تفکر و اندیشه مرگ یکجور ریشه مثل من مثل تو مثل همه [اوه]

از سرزمینهای دور

من هم حوالی اتوبان رو خیلی دوست داشتم..پشت صحنه اش هم خیلی زیبا بود.. کارگردان و نویسنده، تم فکریشون رو به بهترین شکل نشون داده بودند (اینکه خونه، هنوز، برای همه ما، حتی با بدترین گناه، یک مأمن آرامش و جایی برای زدودن زشتیهاست)...