جهل مرکب

آنـکـس کـه بـدانـد و بـدانـد که بـدانـد
                                     اسـب شـرف از گـنـبـد گردون بجهانـد
آنـکـس کـه بـدانـد و نـدانـد کـه بــداند
                                       بـيـدارش نـمـائـيـد کـه در خواب نمـاند
آنـکـس کـه نـدانـد و بـدانـد کـه نــداند
                                      لـنـگان خـرک خـويش به منزل برسـاند
آنـکـس کـه نـدانـد و نـدانـد کـه نــداند
                                       در جـهـل مـرکـب ابـد الـدهـر بـمــانــد

         این شعر را خیلی دوست دارم وهمیشه برام تازه است

/ 5 نظر / 9 بازدید
اميرعلي

سلام! جالب بود! سالها پيش شنيده بودم و اكنون دوباره در خاطرم زنده گشت! ... وآن حالت چهارم منم!

روژين

پر معنا بود مادرم بارها برام خونده بود

رضا

سلام به قول امام خمینی(ره) هرچه خواندیمو نوشتیم غلط بود[گل][تایید]غلط